Nieuw Kerkelanden

Hilverzorg / Nieuw Kerkelanden
Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

Expertisecentrum Nieuw Kerkelanden levert specialistische zorg en behandeling aan mensen met Gerontopsychiatrie en Niet Aangeboren Hersenletsel. Er is een geestelijk verzorger en er worden diensten en bijeenkomsten georganiseerd voor de bewoners.

Geolocation